Cookie- en privacybeleid

 

Door gebruik te maken van Ivaschoon.com (eigendom van IVA Adviesbureau) geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en om de goede werking van deze website voor u mogelijk te maken.

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres.

Deze website gebruikt de volgende cookies: Google Analytics, Google Adwords en Facebook Pixel. Hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden, de resultaten van Google advertenties monitoren en passende content en advertenties tonen.

Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren of vervolgens te verwijderen. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op de website niet meer gebruiken en zult u vaker uw voorkeuren en instellingen moeten aangeven.

IVA Adviesbureau is de beheerder van de persoonlijke gegevens die u bij ons indient en verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

IVA Adviesbureau respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op elk moment is een profiel echter te verwijderen. Neem contact met ons op via ivaschoon@gmail.com.

IVA Adviesbureau zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Welke gegevens verzamelen we over u?

* contactgegevens zoals naam, adres en e-mailadres

* geslacht

* betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis - van betalende gebruikers (hulpzoekenden)

* gezinssamenstelling, huisdieren - van hulpzoekenden

* leeftijd - van werkzoekenden

* werkervaring, motivatie en beschikbaarheid - van werkzoekenden

* land van herkomst en nationaliteit - van werkzoekenden

Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken.

Voor welke gelegenheden en doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Werkzoekenden: voor het koppelen van uw profiel aan openstaande vacatures.
Hulpzoekenden: voor het koppelen van uw verzoek aan beschikbare kandidaten en het afhandelen van betalingen.

IVA Adviesbureau gebruikt uw persoonlijke gegevens ook voor eigen ontwikkeling en verbetering, om u later te contacteren voor marketingdoeleinden, in verband met betalingen, bij wettelijke verplichtingen en bij preventie van misbruik en criminaliteit.

We hebben geen commerciële partnerschappen of andersoortige speciale relaties met derden op internet. Uw gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Uw persoonlijke gegevens gebruiken we om uw vragen te beantwoorden en om klachten en garantiekwesties af te handelen.

Preventie van misbruik en criminaliteit

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verliespreventiebeheer door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden zoals hierboven omschreven. We bewaren uw gegevens totdat u uw toestemming om uw gegevens te bewaren intrekt.

Waar bewaren we uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaard.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Enkel onze werknemers die toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot uw gegevens. Deze personen handelen onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van IVA Adviesbureau. Daarnaast doen we ook beroep op externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat we u activiteiten kunnen aanbieden, zoals IT- en financiele diensten. Aangezien deze externe leveranciers in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, hebben we technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden. U kunt IVA Adviesbureau contacteren om uw persoonlijke gegevens te ontvangen via e-mail.

U hebt het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

U hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door IVA Adviesbureau zijn verwerkt, te laten wissen. We kunnen echter wel persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden vereist zijn.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze gegevens verwerkt worden met het oog op statistische doeleinden, ingeval van redenen die met uw specifieke situatie verband houden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing. U kunt u afmelden van direct marketing door een antwoord op de ontvangen e-mail. Als u in de toekomst ook geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, ook wanneer we een beschikbare vacature/kandidaat voor u hebben, kunt u dit aangeven door een antwoord op de laatste ontvangen e-mail.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons cookie- en privacybeleid?
U kunt contact met ons opnemen via onze e-mail ivaschoon@gmail.com.
Als u vindt dat de website niet in overeenstemming is met ons cookie- en privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, via de hierboven vermelde e-mail.

Het is mogelijk dat we onze cookie- en privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op onze website.

 

U kunt dit cookie-en privacybeleid hier downloaden